media log

Sr­deč­ně Vás zve­me na 30. kon­fe­ren­ci Člo­věk a mé­dia, kte­rá se usku­teč­ní 27.04.2017 od 17:30 v Ame­ric­kém cen­t­ru.

Název: „Já a internet – kdo koho ovládá?“

Konference se bude zabývat tématem virtuální identity, kterou každý člověk, ať už vědomě či nevědomě, vytváří na internetu. Naše virtuální identita zanechává stopy a ty pak mohou být využívány k cílené reklamě (e-commerce) nebo poskytují třetím osobám informace o uživatelích. S tím souvisí otázky bezpečnosti a ochrany osobních údajů všech fyzických i právnických osob. V souvislosti s virtuální identitou je možné mluvit i o kriminalitě a zneužití osobních údajů. Kdo a proč vytváří falešné virtuální identity? Jsme si vědomi našeho virtuálního já? Dokážeme bránit své soukromí? Rozumíme fungování e-commerce?

Diskutovat budou odborníci z oblasti sociálních médií, psychologie a práva. V češtině.

Registrace nutná přes stránky http://www.clovekamedia.cz/prihlaska.htm.

cam 2017 jaro pozvanka